skip to Main Content

Conscious Executive Coaching –
Tietoisen johtajuuden valmennus

Oletko yksinäinen johtaja, yrittäjä, päätöksentekijä?

Miten johtoryhmän dynamiikka toimii?

Mistä ammennatte viisautta päätöksentekoon?

tuula_saarela_kahvilla

Conscious Executive Coachingissa on mahdollista jäsentää ajatuksia luottamuksellisesti henkisen hyvinvoinnin ja etiikan ammattilaisen kanssa. Toimin päätöksentekijöiden sparrauskumppanina silloin kun on toimittava epävarmuuden oloissa ja tehtävä vaikeita päätöksiä, tai  etsitään uutta suuntaa.

Menestyn työssäni mutta onko tämä merkityksellistä? Haluan vaikuttaa laajemmin. Tarvitsen sparraajan, jonkinlaisen mentaalivalmentajan, joka tarjoaa viitekehyksen ahdistavan tilanteeni jäsentämiseen.”  Partner, 45

Tietoisen johtajuuden valmennus lisää itsetuntemusta, tunneälyä ja eettistä ajattelua. Eettinen pohdinta vahvistaa johtajan vastuullisuutta ja vaikuttavuutta.

            “Only a good person can be a good leader.” Satinder Dhiman

Tietoisen johtajuuden valmennus on tavoitteellinen ja räätälöity tutkimusmatka itsetuntemukseen. Omien tiedostamattomien ajatus- ja tunnemallien, piintyneiden uskomusten sekä käyttäytymiskaavojen tunnistaminen vapauttaa toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla impulsiivisen reagoinnin sijasta. Päätökset syntyvät harkitusti.

Autoit näkemään tilanteeni uudesta perspektiivistä: ei tarvitse olla nyt tai ei koskaan, joko tai Nyt tuntuu jo paljon paremmalta. Kiitos Tuula olet mainio oivaltaja ja tunnistat asioita joita muut eivät näe.” Nainen 43, ICT-alan johtaja

Tyypillisesti prosessi alkaa siinä vaiheessa, kun johtaja tai johtoryhmä huomaa että vanhat pelimerkit eivät enää riitä, esimerkiksi kielteisen asiakas- tai henkilöstöpalautteen tai yrityksen uuden kasvuvaiheen myötä. Ensimmäisen tapaamisen aikana hahmotamme tilanteen ja millainen lähestymistapa ja coaching-ohjelma kullekin henkilölle parhaiten sopii.

 

Olen peruskoulutukseltani yhteiskuntatieteilijä (VTM) ja olen kiinnostunut vastuullisen ja tietoisen liiketoiminnan sekä työelämän etiikan kysymyksistä. Minulla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisissä yrityksissä henkilöstöjohdon ja konsultointitehtävissä. Hyödynnän tietoisen johtajuuden valmennuksessa coachingtaitojen lisäksi psykoterapeuttisia menetelmiä, tietoisuuden ja persoonallisuuden kehittymisen teorioita ja humanistisen filosofian viisautta.  

Coach-on-Site –
Coachin vastaanotto työpaikalla

Oireileeko henkilöstö muutoksissa?

Kuinka auttaa ennen kuin kukaan uupuu?

Mistä apua jos yhteistyö oman esimiehen kanssa ei suju?

Kuka pystyy ja ehtii sparraamaan esimiehiä vaikeissa johtamistilanteissa?

imgres

Coachin vastaanotto työpaikalla on erinomainen tapa tukea esimiesten ja henkilöstön jaksamista ja ratkaisujen löytämistä työn tai oman elämän ongelmiin. Henkilökohtainen ratkaisukeskeinen valmennus auttaa jäsentämään omaa tilannetta, ja vahvistaa henkilön itseluottamusta ja kykyä päästä tavoitteisiinsa.

Ymmärsin jo yhden session aikana, miten olin jumittunut omaan ajattelutapaani. Aloin nähdä aivan erilaisia mahdollisuuksia yhden coachauksen jälkeen. Aivan loistavaa!” Kumppanuuspäällikkö, 32

Uupumisriski tulee vastaanotolla nopeasti esiin – ja herättää monet huolehtimaan itsestään paremmin.

“Käsitykseni vahvistui: minun täytyy panostaa omaan hyvinvointiini ennen kuin on liian myöhäistä.” Naisasiantuntija, 34

Monet asiakkaani ovat kansainvälisiä asiantuntijayrityksiä, joissa on kova työpaine.

“Nowadays people get easily exhausted at work, and talking to a coach could help them to understand the issues and how to proceed.”  Anonyymi, keskikokoinen ohjelmistoyritys

Investointi ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vahvistaa työnantajakuvaa vastuullisena työpaikkana. Inhimillisten arvojen merkitys kasvaa työpaikkavalintojen perusteena ja henkilöstö arvostaa mahdollisuutta jäsentää ajatuksiaan luottamuksellisesti ammattilaisen kanssa.

“Excellent opportunity to go through issues in personal or work life and time saving to be able to do it on-site! The coach is very good: insightful and knowledgeable, and has lots of thoughts and tools to give.” Anonyymi, globaali ICT -yritys

 

Monipuolisen yli 20 vuoden konsultoinnin, kehittämisen ja henkilöstöjohtamisen kokemukseni johdosta ymmärrän yritysten tarpeet ja toimintalogiikan. Coaching- ja terapiaosaamiseni auttaa vastaamaan ihmisten henkilökohtaisiin tarpeisiin. Olen omimmillani organisaatiosysteemin ja yksilön tarpeiden yhteensovittamisessa.

Back To Top