skip to Main Content

Executive Therapy –

Johdon terapia

Valvotko öisin ahdistuneena?

Uhkaako avioero tai muu elämänmuutos?

Oletko uupunut?

Millainen on sinun elämäsi käsikirjoitus, ohjaus ja koreografia? Haluatko elää tasapainoista ja merkityksellistä elämää?

”En voi puhua tuntemuksistani ja kokemuksistani kellekään, en edes kotona.”  Johtaja, 56

Johdon terapian tuloksena on kokonaisvaltainen hyvinvointi.  Jos johtaja tai yrittäjä ei pysähdy ja myönnä omaa uupumistaan, se vaikuttaa koko organisaatioon.

”Toimitusjohtaja on menettänyt elämänilonsa ja tekemisen palonsa. Hän menettää malttinsa usein ja olo täällä on kuin vuoristoradalla. Yritän vain pysytellä etäällä hänestä.” Esimies keskisuuressa ICT-yrityksessä

Johdon terapiassa ihminen tulee kuulluksi ja nähdyksi. Terapeuttinen suhde auttaa kohtaamaan myös kipeitä tunteita ja tulemaan tietoisemmaksi omista tarpeista. Terapiassa ihminen eheytyy.

Richard Harvey: ”Voimme tulla aidoksi omaksi itseksemme vain toisen ihmisen läsnä ollessa, kun tulemme nähdyiksi omana itsenämme.”  

On tavallista tuntea epävarmuutta sellaisen edessä jota ei tunne. Terapiapraktiikkani on henkinen tila luottamukselliselle ja turvalliselle terapiasuhteelle. Sen nimi on ’Ba’, joka tarkoittaa japanilaisessa traditiossa uuden ymmärryksen ja oppimisen tilaa. Antiikin egyptiläisessä kulttuurissa se tarkoitti sielua – eli Ba on sielunhoitoa.

Terapia etenee aina yksilöllisesti. Toisin kuin coachingissä, emme määrittele tarkkoja tavoitteita ennalta, koska ei ole olemassa mitään kaavaa jota noudattaen löytää aidon itsensä. Annamme tilaa ”ei-tietämiselle” ja luotamme siihen, että se mikä on syntymässä, syntyy ajallaan; ne tunteet ja oivallukset joiden aika on tulla tietoisuuteen, tulevat esiin oikeaan aikaan. Kun vanha kuolee ja putoaa pois, uudelle on tilaa alkaa versoa, ja me vahvistamme tuota tietoisuuden kasvua niin että se integroituu sinuun itseesi.

“Tuula on empaattinen kuuntelija. Vasta kun minulla oli mahdollisuus puhua avoimesti ja reflektoida vapaasti rauhallisessa ympäristössä, sain taakan pois hartioiltani.” DI, 58

Johdon terapiassa tutkimme monipuolisesti persoonallisuuden rakenteita ja miten ne liittyvät sisäisesti ja ulkoisesti koettuihin ristiriitoihin. Terapia avartaa ja vapauttaa toimimattomista toimintamalleista, kun ihminen oppii tunnistamaan ja säätelemään tunteita, ajatuksia ja käyttäytymistä tietoisemmin. Hänestä tulee oma itsensä.

Sokrates: ”Vain tietoinen elämä on elämisen arvoista.”

 

ELÄMÄN TOINEN PUOLISKO

Merkityksettömyyden ja elämänvoiman vähenemisen kysymykset ovat tavallisia keski-iässä. Omien arvojen ja merkitysten muuttuminen on luonnollinen osa psykologista ja henkistä kypsymistä. 50- ja 60-vuotissyntymäpäivät, lasten kotoa lähtö ja pohdinnat eläkkeelle siirtymisestä voivat nostaa pintaan monenlaisia tuntemuksia ilosta ja helpotuksesta ahdistukseen. Jungilainen tietoisuusterapia ja logoterapeuttinen dialogi auttavat ihmistä elämän murroskohdissa sekä oman merkityksen löytämisessä.

Viktor Frankl: ”Kysymme usein mitä me haluamme elämältä, mutta oikeampi kysymys on: Mitä elämä haluaa meiltä?”

 

KRIISI

Transsendenttisen kriisityöskentelyn tavoitteena ei ole vain palautuminen aiemmalle toiminnan tasolle vaan oppia tapahtuneesta ja omista reaktioista niin että ihminen on vahvempi ja joustavampi tulevaisuudessa. Meissä kaikissa on enemmän henkisiä voimavaroja kuin mitä arjessa tunnistammekaan. Usein yllättävät menetykset ja suuret elämän muutokset herättävät tietoisuuteen myös aiempia traumoja, joiden läpikäyminen terapiasuhteessa auttaa päästämään irti traumoihin liittyvistä tunnelukoista.

Ymmärrän nyt miksi olin ajautunut umpikujaan. Oli vaikea tunnustaa sitä. Mutta kriisin jälkeen tiedän etten ole koskaan yhden kortin varassa. Minusta löytyi ihan uusia puolia sitten kun uskalsin katsoa peiliin.” Yritysjohtaja, 60

Terapia vaatii avoimuutta, luottamusta ja kärsivällisyyttä. Mutta se kannattaa, sillä elämästä tulee itsen näköistä, aidompaa ja merkityksellisempää. Löydät sisäisen rauhan ja tasapainon.

 

Olen ns. ”jakkupukuterapeutti”: minulla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisissä yrityksissä henkilöstöjohdon tehtävissä ennen siirtymistäni johdon terapeutiksi. Hyödynnän työssäni useita psykoterapian suuntauksia. Olen luonut Executive Logotherapy-mallin pitkäkestoiseen terapiaan, ja kehittänyt oman ”espresso”-menetelmän akuuttien ongelmien ratkaisuun tai oman elämäntilanteen jäsentämiseen. Lisäksi olen perehtynyt laajasti psyko-spirituaaliseen tietoisuuden kehittymiseen ja jungilaiseen psykologiaan.  

Tervetuloa tutustumaan aitoon Itseesi johdon terapiassa!

header_slider_4

Lyhytterapiaa

Tarjoan lyhytterapiaa elämänmuutoksiin omalla vastaanotollani Lauttasaaressa. 

Terapiani on integratiivista. Valitsen sopivimman lähestymistavan ensimmäisen, ilmaisen tutustumiskeskustelun perusteella. Voimme työskennellä ratkaisukeskeisesti tai pureutua tunnelukkoihin skeematerapian avulla. Syvyyspsykologinen lähestymistapa auttaa sinua tulemaan omaksi, aidoksi itseksesi, ja voin myös tukea sinua henkisessä kasvussasi. 

kortti_vaaleanpun.indd
Back To Top