skip to Main Content

Olen Tuula Saarela, johdon terapeutti ja integraali­terapeutti. Autan yksityis­vastaanotollani psyykkisten ja henkisten ongelmien ratkaisemisessa.

Ongelmat voivat näyttäytyä monin tavoin, esimerkiksi:

  • Ahdistuneisuus
  • Uupumus
  • Masennus
  • Elämän tarkoituksettomuus
  • Ihmissuhdeongelmat, ero
  • Elämänkriisit, sairastuminen
  • Identiteettikriisi
  • Narsismi

Perustin Ba Praktiikkani 2016. Ennen tätä olin pitkään kansainvälisessä yrityselämässä henkilöstöjohdon tehtävissä.

Opiskelin johdon terapeutiksi perehtymällä useiden psykoterapiasuuntausten opinnoissani narsismiin. Olen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, skeematerapeutti ja diplomilogoterapeutti. Olen kouluttautunut myös traumatyöskentelyyn, hypnoterapiaan sekä transpersoonalliseen psykologiaan.

Integraalipsykologia (Ken Wilber) toimii työni kokoavana kehyksenä. Se tarjoaa johdonmukaisen ja monitahoisen teorian ihmisen psykologiseen ja henkiseen kasvuun. Integraalinen ajattelu on kokonaisuuksien näkemisen taitoa, sitä miltä todellisuus näyttää eri näkökulmista katsottuna. Tällainen systeeminen ajattelu auttaa avartamaan maailmankuvaa ja vahvistamaan kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti kompleksisessa maailmassa.

Terapian lisäksi olen tarjonnut yrityksissä ratkaisukeskeistä valmennusta eli Coach-on-Site -palvelua henkilöstön hyvinvoinnin tueksi. Olen toiminut myös konfliktien sovittelijana, HR mentorina ja Executive Coachina.

Inspiroidun sisäisen maailman tutkimisesta yhdessä asiakkaan kanssa, ja siitä että voin tarjota luovia ratkaisuja elämän ongelmiin ja omaksi itseksi tulemiseen.

Työelämäkokemukseni ja laajan osaamiseni vuoksi olen pystynyt auttamaan johtajia ja asiantuntijoita, jotka eivät ole saaneet apua perinteisestä psykoterapiasta. Olen uuden ajan integraalinen terapeutti, joka vastaa kokonaisvaltaisesti psyykkisen ja henkisen hyvinvoinnin tarpeisiin.

Mikään inhimillinen ei ole terapeutille vierasta!


JOHDON TERAPIA


YKSILÖTERAPIA


ESPRESSO


Blogi


LinkedIn


In English

Olipa elämäntilanteesi tai ongelmasi millainen tahansa, älä jää yksin.
Kaikkiin tilanteisiin löytyy ratkaisuja.
Sinun integriteettisi on avain uuteen tasapainoon.
Parhaiten saat minuun yhteyden emailissa.
Ensimmäinen tapaaminen on aina ilmainen.
Vastaanottoni on virtuaalinen eli voimme tavata Zoomissa tai puhelimessa.

Back To Top