skip to Main Content
COACH-ON-SITE – TYÖPAIKAN INHIMILLISTEN ONGELMIEN RATKAISUUN

COACH-ON-SITE – TYÖPAIKAN INHIMILLISTEN ONGELMIEN RATKAISUUN

Coach-on-site eli coachin vastaanotto työpaikalla on nopea ja uudenlainen ratkaisu työhyvinvoinnin edistämiseen.

Yhä useamman tuttavapiirissä on ihmisiä, jotka ovat uupumisen takia joutuneet sairaslomalle. Jatkuvat organisaatio- ja järjestelmämuutokset aiheuttavat stressiä ja hankausta työyhteisöissä. Esimiehiltä odotetaan taikatemppuja monenlaisiin työpaikan ongelmatilanteisiin, vaikka monia heitä ei ole ehkä mitenkään koulutettu inhimillisten ongelmatilanteiden käsittelyyn.

Jokainen työntekijä on vastuussa omasta hyvinvoinnistaan, mutta heille voi tarjota mahdollisuuden säännölliseen coachin tapaamiseen minkä tahansa elämää ja työtä haittaavan ongelman käsittelyyn. Coach tukee ja ohjaa uusien ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseen. Matalan kynnyksen palveluna coach-on-site helpottaa hyvinvointiongelmiin tarttumista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Organisaation tai sen yksikön muutosvaiheen aikana henkilökohtainen tuki on tehokkain tapa varmistaa, että muutos saadaan vietyä läpi ihmisten tarpeet huomioiden. Esimiehet ovat usein itsekin muutoksen kohteena, jolloin heidän voi olla vaikea riittävästi tukea johdettaviaan. Ulkopuolinen coach vahvistaa organisaation toimintakykyä muutoksen eri vaiheissa.

Uuden esimiehen perehdytyksessä coach auttaa uudenlaisen identiteetin rakentamisessa. Ensi kertaa esimiehenä toimiessaan tulee vastaan tilanteita, joista hänellä ei ole aiempaa kokemusta. Coach voi auttaa jäsentämään ja näkemään tilanteiden eri puolia ennen päätöksentekoa tai toimeenpanoa. Coach toimii myös mallina sille, miten esimies voi coachata johdettaviaan. Näin hän oppii heti esimiesuransa alussa onnistumisen kannalta tärkeitä taitoja.

Ihmisten välisten konfliktien ratkaisussa coach-on-site tukee valmistautumista tilanteen käsittelyyn rakentavan vuorovaikutuksen keinoin. Ristiriitaan ajautuneet osapuolet voivat tulla myös yhteiseen tapaamiseen, ja coach auttaa heitä sovittelun keinoin löytämään yhteisen maaperän, josta itse konflikti voidaan ratkaista.

Työministeri Jari Lindström nosti esiin huhtikuisessa haastattelussa, kuinka paljon hän oli saanut palautetta kerrottuaan sairastumisestaan julkisuudessa, ja lisäsi: ”Osa työnantajista hoitaa työhyvinvointiasiat valtavan hyvin. Mutta miten saadaan kaikki työnantajat jalkauttamaan ne työpaikoille?” Coach-on-site voidaan toteuttaa joustavasti ja monimuotoisesti työpaikan tarpeiden mukaan.

 

 

 

TRUTH – FREEDOM – GRACE – INSPIRATION – INTEGRITY

BA_logo

TUULA SAARELA

  • Master of Social Sciences
  • Schema Therapist
  • Solution Focused Brief Therapist
  • Professional of Logotherapy and Existential Analysis

Reception Lauttasaari Helsinki and Zoom.

Email: tuula.ba (at) tuulasaarela.com
Tel. +358 50 500 4515

 

LinkedIn: linkedin.com/in/ba-tuula-saarela
Twitter: @ba_tuulasaarela
Facebook: Ba Tuula Saarela

Back To Top