skip to Main Content
JOHTAJAN SOKEAN PISTEEN VALAISU

JOHTAJAN SOKEAN PISTEEN VALAISU

Jokaisen johtajan, erityisesti toimitusjohtajan olisi syytä hankkia itselleen luotettava, ulkopuolinen kumppani, jolla on psykologista osaamista ja kyky käsitellä myös johtajan sokeita pisteitä.

Johtaminen kompleksisessa maailmassa on inhimillisesti yhä haasteellisempaa ja edellyttää ajattelun ja tunteiden kirkkautta sekä henkistä kestävyyttä. Kovassa paineessa on riski, että käsittelemättömät emotionaaliset traumat nousevat pintaan. Persoonallisuuden varjopuolet nostavat päätään ja johtaja myrkyttää työyhteisönsä. Luotettavana tunnettu johtaja syyllistyy väärinkäytöksiin. Lopulta hän menettää maineensa ja valtikkansa, ja organisaatio ajautuu taloudelliseen ahdinkoon. Miksi? Koska johtaja ei ollut tietoinen itsestään.

Coach voi toimia johtajan sparrauskumppanina, kuuntelijana ja peilinä. Coachin tehtävänä on kysyä, kyseenalaistaa ja sanoittaa havaintojaan niin, että johtaja itse oivaltaa mahdolliset sokeat pisteensä ja oppii näkemään niiden yhteyden päätöksiinsä, ajatteluunsa ja käyttäytymiseensä. Mutta aina coaching ei riitä. Itse asiassa coach voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa vakavaa vahinkoa niin henkilölle kuin yrityksellekin, ellei hän tunnista johtajan psyykkisiä häiriöitä ja jättää ne huomiotta.

Tietoinen johtaja ottaa tilan ja ajan oman toiminnan ja sen vaikutusten reflektoimiseen ja todellisten vaikuttimiensa tutkimiseen. Jokaisen johtajan olisi syytä hankkia itselleen luotettava, ulkopuolinen kumppani, jolla on psykologista osaamista ja kyky käsitellä myös sokeita pisteitä. Johdon terapeutin kanssa hän voi rehellisesti tutkia itseään tullakseen autenttisemmaksi ihmiseksi ja vaikuttavammaksi johtajaksi.

 Berglass Steven. June 2002. https://hbr.org/2002/06/the-very-real-dangers-of-executive-coaching

TRUTH – FREEDOM – GRACE – INSPIRATION – INTEGRITY

BA_logo

TUULA SAARELA

  • Master of Social Sciences
  • Schema Therapist
  • Solution Focused Brief Therapist
  • Professional of Logotherapy and Existential Analysis

Reception Lauttasaari Helsinki and Zoom.

Email: tuula.ba (at) tuulasaarela.com
Tel. +358 50 500 4515

 

LinkedIn: linkedin.com/in/ba-tuula-saarela
Twitter: @ba_tuulasaarela
Facebook: Ba Tuula Saarela

Back To Top