skip to Main Content

Onnellisuusstrategia 12: KEHOSTA HUOLEHTIMINEN

Tarjoan keskusteluterapiaa, jossa tutkimme asiakkaan kanssa hänen elämäänsä holistisesti eli hyvinvointia kehon, tunne-elämän, ajattelun ja tietoisuuden sekä ihmissuhteiden ja yhteiskunnallisten roolien näkökulmista. Käytän esimerkiksi skeematerapiaa tunne-elämän lukkojen avaamiseen, ratkaisukeskeistä ja kognitiivista terapiaa ajatusmallien ja uskomusten työstämiseen ja logoterapiaa elämän eksistentaaliseen ja eettiseen pohdintaan. Autan ”keski-iän kriiseissä” jungilaista psykologiaa ja henkisen kasvun mukanaan tuomissa haasteissa transpersoonallisen psykoterapian viitekehystä.

Olen perehtynyt useisiin erilaisiin psykoterapian koulukuntiin, koska mikään ei ole yksin tuntunut täysin vastaavan omaa käsitystäni siitä, millaista on hyvä terapia. Opin sittemmin, että tutkimusten mukaan tietyllä koulukunnalla tai metodilla on vain vähän merkitystä psykoterapian vaikuttavuuden ja lopputuloksen kannalta. Tärkeintä on, että asiakas on motivoitunut muuttumaan, ja että terapeutin ja asiakkaan välillä on luottamuksellinen, toimiva suhde.

Uskon kyllä että henkilön kehitysvaiheesta ja -ongelmasta riippuen, terapiasuuntauksellakin on merkitystä, mutta tämä keskustelu vaatii sitä että psykoterapian käsite myös laajenee. Koska niin paljon kuin keskusteluterapialla voidaankin vaikuttaa, aina se ei riitä. Joskus ongelmat ovat niin syvällä, tai kehityksen tiellä on niin iso kynnys, että on parempi käyttää muita menetelmiä kuin mielen hallintaa tai keskustelua. Itse olen tutustunut mm. erilaisiin kehoterapioihin ja hengitystyöskentelyyn, joita voin tarvittaessa suositella asiakkailleni keskusteluterapian lisäksi.

Rosen-terapiassa voit purkaa syviä jännityksiä ja tunnejumeja

Rosen-metodi on Marion Rosenin kehittämä kehoterapiamuoto, joka auttaa tiedostamaan lihasjännityksiä ja hengitystapaa. Siinä terapeutti käsittelee lihaksia hellästi mutta tuntuvasti ja samalla keskustellaan sen mukaan kuin tuntuu tarpeelliselta. Krooninen jännitys kehon lihaksistossa ei ole ainoastaan elinvoimaa kuluttavaa vaan usein kipua tuottavaa. Se on myös osa sitä estettä, mikä erottaa henkilön todellisesta sisäisestä olemuksestaan ja sitä kautta myös muista ihmisistä.

”Tässä menetelmässä on kysymys muuttumisesta – ihmisestä, joka luulemme olevamme – ihmiseksi, joka todella olemme.” – Marion Rosen

Tutustuin Rosen-terapiaan jo 1990-luvun alussa, kun se rantautui Ruotsista Suomeen. Tässä hellässä kehoterapiassa ovat nousseet esiin mm. lapsuuden autokolarin aiheuttamat traumat vielä vuosikymmeniä tapahtumien jälkeen. Rosen on yhtä lailla toimiva akuutin stressin poistamiseen ja elämänilon löytämiseen.

Holotrooppinen hengitystyöskentely

Holotrooppinen hengitystyöskentely on voimakas itsetutkiskelun ja terapian menetelmä, jonka avulla on mahdollista saavuttaa holotrooppisia, muuntuneita tajunnantiloja, jotka ovat monesti parantavia, avartavia ja transformatiivisia. Jotta menetelmä olisi mahdollisimman turvallinen ja hyödyllinen, työpajassa on mukana useita fasilitaattoreita ja ne koostuvat aina kolmesta osasta: valmistautumisesta, sessiosta ja integraatiosta.

Holotrooppisen hengitystyöskentelyn on kehittänyt Stan ja Christina Grof 1970 -luvulla vaihtoehdoksi psykedeeliterapialle. Psykedeelit ja niihin liittyvät seremoniat ovat uudelleen yleistyneet kokeilijoiden kuin myös tutkijoiden keskuudessa, koska niiden on todettu olevan tehokkaita esim. masennuksen hoidossa ja tietoisuuden laajentamisessa ja luovuuden lisäämisessä. Psykologian paradigma on siis murroksessa!

Holotrooppinen hengitystyöskentely on tehokas keino päästä käsittelemään sellaisiakin traumoja, joihin tietoinen mieli ei pääse käsiksi, mutta siis ilman psykedeelisiä aineita. Olen ensimmäistä kertaa tutustunut ”breathworkiin” Christian de la Huertan johdolla Floridassa ja pidemmässä retriitissä Havaijilla. Nyt myös Suomessa on oma yhdistys, joka on jo järjestänyt täällä workshopeja. Suosittelen tutustumaan!

Onnen avaimet

Tässä artikkelisarjassa olen esitellyt Sonja Lyubomirskyn 12 onnellisuusstrategiaa. Positiivinen psykologia korostaa vahvuuksia ja keskittyy hyvinvointiin ja kukoistukseen vastapainona sairaus- ja ongelmakeskeiselle psykologialle. Oma lähestymistapani on holistinen ja integraalinen, jolloin ”mikään inhimillinen ei ole minulle vierasta” – eikä edes yli-inhimillinen! Mutta päämäärä on yhteinen: kärsimyksen lievittäminen ja ihmisenä kasvun edistäminen. Toivon että olen pystynyt avaamaan sinulle joitain uusia ikkunoita hyvään elämään, ja raottamaan ovea myös terapian ja itsetuntemuksen kiehtovaan maailmaan. Koska onnen avaimet löytyvät sisältämme.

Back To Top