skip to Main Content

Onnellisuusstrategia 4: HYVIEN TEKOJEN HARJOITTAMINEN

“Change only takes place through action, not through meditation and prayer alone.” – Dalai Lama

Integraalipsykologia näkee ihmisen holistisesti

Filosofi Ken Wilber on luonut kaiken kattavan integraaliteorian. Se on vaikuttanut myös omaan ajatteluuni terapeuttina. Sen sovellus psykologiaan, integraalipsykologia avautuu Wilberin kuuluisassa nelikentässä lyhyesti näin:

Vasen yläkulma kuvaa yksilön sisäistä tietoisuutta. Tästä näkökulmasta tutkitaan esim. millainen on yksilön tunne-elämä ja miten ajattelu on kehittynyt konkreettisesta abstraktimpaan. Tässä fokus on yksilön sisäisyydessä ja subjektiivisessa kokemuksessa. Useimmat psykoterapiat toimivat tällä alueella. Oikea yläkulma on puolestaan yksilön objektiivinen, ulkoinen ulottuvuus, joka näyttäytyy käyttäytymisenä ja fysiologisina muutoksina. Behavioristit ja neurotieteet tutkivat tätä puolta ihmisestä tieteellisin menetelmin.

Mutta ihminen ei ole vain yksilö, vaan aina yhteydessä muihin – being-in-the-world – joten on syytä ottaa tarkasteluun myös yhteisöllinen näkökulma. Vasen alakulma on kollektiivisen tietoisuuden, kulttuurin aluetta. Se käsittää arvojen, maailmankuvien ja etiikan eli kulttuurin kehityksen. Kulttuurin tehtävänä on määritellä, miten me voimme elää yhdessä. Kulttuuri näyttäytyy ulkoisessa, materiaalisessa maailmassa erilaisina rakenteina ja sosiaalisina järjestelminä. Oikea alakulma onkin sosiaalisten rakenteiden kenttä, joita yhteiskuntatieteet tutkivat. Ja tässä ulottuvuudessa hyvien – ja pahojen – ajatustemme pohjalta syntyneet tekomme ja niiden seuraukset näkyvät.

Tartu tarkoitusmahdollisuuksiin

Dalai Laman muistutus toiminnan ja hyvien tekojen harjoittamisen tärkeydestä heijastaa mielestäni integraaliajattelua. Ei vain sisäinen vaan myös ulkoinen. Eikä vain yksilö, vaan myös kollektiivi.

Se että käyn terapiassa tai meditoin, jotta tulen tietoiseksi itsestäni ei vielä riitä. Meidän tulee aktiivisesti etsiä ympäriltämme tilaisuuksia, joissa voimme osoittaa henkisen kasvumme hedelmät. Viktor Frankl kutsuu näitä hyvän tekemisen tilaisuuksia tarkoitusmahdollisuuksiksi. Vasta kun toimimme ulkoisessa maailmassa niin kuin hyveet meitä ohjaavat, tulemme löytämään myös oman elämän tarkoituksemme. Ja todellinen, ainutlaatuinen elämäntarkoituksemme paljastuukin vasta ”kuolinvuoteella” – vasta silloin näemme mihin kaikkiin mahdollisuuksiin tartuimme, ja mitä meistä ihmisinä tuli.

Arjen enkeli

Keskustelin vastikään ystäväni kanssa, joka kertoi saaneensa yllättävää apua tuntemattomalta naiselta. Ystäväni oli tilannut Ikeasta huonekaluja, joiden kotiinkuljetus olisi maksanut suhteessa tavaroihin niin paljon, että hän mietti olisiko muita vaihtoehtoja. Hän kysyi tutussa verkkoryhmässä apua ongelmaansa, ja eräs Jonna ilmoittikin, että hän voi pakettiautollaan hakea huonekalut ja tuoda ne Espooseen ilmaiseksi.

Kun ystäväni kysyi miksi tämä oli niin ystävällinen, Jonna kertoi periaatteestaan, että hän pyrkii tekemään yhden hyvän teon joka päivä. Tällä kertaa ystäväni sai kipeästi kaipaamaansa apua, he molemmat saivat hyvän mielen – ja me kaikki, jotka nyt tiedämme, että on olemassa arjen enkeleitä, voimme ihailla Jonnan hyvän tekemistä!

Toivon että tämä tarina inspiroi myös sinua havaitsemaan ympärilläsi tarkoitusmahdollisuuksia, tekoja joilla sinä voit lisätä omaa ja kanssaihmisten onnellisuutta – tänään ja huomenna.

Back To Top