skip to Main Content

Onnellisuusstrategia 5: SOSIAALISTEN SUHTEIDEN VAALIMINEN

Tutkimusten mukaan hyvillä sosiaalisilla suhteilla ja ystävien läheisyydellä on terveydelle ja hyvinvoinnille perustavanlaatuinen merkitys. Ihmisellä on tarve kuulua joukkoon, olla osallinen ja merkityksellinen muille. Ja muutostilanteissa, surun kohdatessa tai uuden suunnan pohdinnassa ystävät voivat olla kultaakin kalliimpia.

Ihmissuhteet alkavat ja loppuvat

Keskustelin keski-ikäisen asiakkaani kanssa avioeron jälkeisistä muutoksista hänen sosiaalisessa elämässään. Aiemmin aktiivinen, miehen harrastuksen kautta muodostunut ystäväpiiri oli kadonnut. Ei ollut luontevaa jatkaa yhteydenpitoa, kun ex-miehellä oli uusi puoliso, joka oli ottanut hänen paikkansa yhteisössä. Asiakkaani tunsi itsensä hylätyksi, hän ei kuulunut enää joukkoon.

Asiakkaallani on onneksi hyvät suhteet lapsiinsa, ja hän on myös solminut uusia ystävyyssuhteita. Hän valitsee ympärilleen tietoisesti sellaisia ihmisiä, joiden kanssa hänellä on samankaltainen elämänfilosofia, ja joiden seurassa hän saa olla oma itsensä. Miehen kautta syntyneet suhteet olivat vahvasti sidoksissa harrastukseen, ja nainen oli löytänyt yhteisössä oman paikkansa juhlien järjestäjänä ja huoltojoukoissa, mikä oli hänelle luontaista, mutta mikä ei tyydyttänyt hänen syvempiä tarpeitaan. Tuttavapiirissä oli ollut ”todella kivaa”, mutta vasta jälkikäteen nainen oivalsi, miten paljon hän oli mukautunut toisten tarpeisiin. Kun ero tuli, kukaan ei ollut uskoa sitä: ”Teillähän näytti menevän niin hyvin!” Kukaan ei ollut tullut kysyneeksi naiselta, mitä hänelle todella kuuluu.

Integriteetti on itsen kunnioitusta

Asiakkaani tarina muistuttaa terveiden rajojen merkityksestä kaikissa sosiaalisissa suhteissa. Asettamalla selkeät rajat sille mitä odotamme tai toisaalta mitä emme hyväksy ihmissuhteissa, kunnioitamme itseämme. Itse puhun usein integriteetistä – siitä että kannamme vastuun omasta elämästämme, tunteistamme, ajatuksistamme ja käyttäytymisestämme – ja ennen kaikkea määrittelemme itse omat arvomme ja rajamme ja seisomme niiden takana.

Taito asettaa terveitä rajoja

Silloin kun läheisyyden tarve on suuri, se voi ohittaa terveen käsityksen siitä mikä on ihmissuhteessa hyväksyttävää ja mikä ei. Läheisriippuvuuteen taipuvaiset ihmiset päätyvät usein suhteisiin rajojen rikkojien kanssa. He ovat ihmisiä, jotka eivät osaa tai halua kunnioittaa toisten rajoja ja jotka helposti käyttävät toisia hyväkseen.

Monet ihmissuhteet solmitaan tiedostamattomien tarpeiden pohjalta, jonka vuoksi epäterveen dynamiikan tunnistaminen voi olla vaikeaa. Ympäröivä kulttuuri voi myös vahvistaa vääristyneitä odotuksia siitä mikä on normaalia, jolloin omien rajojen asettaminen vaatii erityistä rohkeutta. Sen voi aloittaa havainnoimalla tilanteita, joissa sinä itse tai joku muu ei kunnioita rajojasi eikä tarpeitasi. Tunnista ne hetket jolloin esimerkiksi:

  • koet vaikeaksi sanoa ei
  • annat periksi toisten vaatimuksille vastoin tahtoasi
  • löydät itsesi miellyttämässä toisia
  • koet vaikeaksi ilmaista rehellisesti tarpeitasi ihmissuhteessa
  • joku tahallisesti tai tahattomasti kohtelee sinua epäkunnioittavasti.

Kun tunnistat että mukaudut liikaa, anna itsellesi lupa pysäyttää tilanne, vaikka se tuntuisikin ehkä oudolta. Kerro mitä sinä tunnet ja tarvitset. Ilmaise itseäsi minä-muodossa, älä syyttele tai puolustele. Sinun ei tarvitse selitellä omaa toimintaasi tai mielipiteitäsi toisille, jollet halua. Voit myös ottaa aikalisän ja palata asiaan, kun olet miettinyt mitä itse asiassa tarvitset ja miten pyydät toista kunnioittamaan sinun rajojasi. Joskus se, mikä tuntui hyvältä aiemmin, ei enää ajan kuluttua tunnukaan siltä. Me kehitymme, ja tarpeemme muuttuvat. Sinulla on oikeus määritellä rajasi – ja velvollisuus myös ilmaista ne toisille, jotta yhteisymmärrys voi säilyä.

Vahva integriteetti on suhteessa vahvaan itsetuntoon, emotionaaliseen tasapainoon ja terveisiin ihmissuhteisiin, joita kannattaa vaalia, jos haluat olla onnellinen.

Back To Top