skip to Main Content
KENEN ELÄMÄÄ ELÄT?

KENEN ELÄMÄÄ ELÄT?

Oletko uupunut tämän maailman menoon? Mikä on sinun elämäsi todellinen tarkoitus?

Usein pohdinta alkaa keski-iässä, kun elämä on näyttänyt pimeämmän puolensa ja olemme epäonnistuneet riittävän monta kertaa.

Johdon terapiassa tutkimme mennyttä ja mitä voimme siitä oppia. Tunnustelemme, millaista on olla olemassa nyt. Yhtä lailla pohdimme tulevaa, miten sinä voit tulla omaksi aidoksi itseksesi ja täyttää sielusi tarkoittaman tehtävän tässä elämässä.

Silloin kun elämme vailla merkitystä, kärsimme kaikkein eniten. Muinaisessa egyptiläisessä tekstissä ”Maailmaan uupunut mies etsimässä Ba’taan (sielua)” kuvataan tämän dilemman yleismaailmallisuutta. Kaipaamme ja ikävöimme jotakin avarampaa. Siksi aina kun voimme saattaa tietoisuutemme kohtaamispaikalle sielumme kanssa, alamme muuttua ja avartua.

Jungilainen psykoanalyytikko James Hollis kuvaa sielua oman syvyytemme aavistuksena, syvimpänä, voimakkaimmin tarkoitukseen pyrkivänä energiana ja merkityksen kaipauksena. Sielu tekee meistä syvimmin inhimillisiä ja ajaa meitä lakkaamatta kohti tietoisempaa, kehittyneempää liittymistä valtavaan kosmokseen, ympäröivään luontoon, ihmissuhteisiin ja omaan pakenevaan, kapinoivaan Itseemme joka ikuisesti pyytää ja vaatii ettei sitä unohdettaisi”.1

Nimesin terapiapraktiikkani Ba’ksi koska se tarkoitti antiikin Egyptissä sielua, ja toisaalta japanilaisessa ajattelussa Ba on henkinen ja fyysinen jaettu tila, joka on otollinen tiedon tutkimiselle ja kehittymiselle sekä uuden ymmärryksen ja viisauden luomiselle. Johdon logoterapiatutkielmassani pohdin tätä pyhää tilaa ja sen merkitystä terapian eri vaiheissa.2

 

1 Hollis, James: Kenen elämää elät? Löydä oma tiesi keski-iästä eteenpäin. 2010. Rasalas Kustannus. Sivut 18-

2 Saarela, Tuula: How Can We Help Highly Narcissistic Executives in Corporations by Logotherapy? Toim. Timo Purjo. Kärsimyksestä rakkauteen: Viktor Frankl Institute Finland, Tutkimuksia 2. 2017. BoD.

 

 

TRUTH – FREEDOM – GRACE – INSPIRATION – INTEGRITY

BA_logo

TUULA SAARELA

  • Master of Social Sciences
  • Schema Therapist
  • Solution Focused Brief Therapist
  • Professional of Logotherapy and Existential Analysis

Reception Lauttasaari Helsinki and Zoom.

Email: tuula.ba (at) tuulasaarela.com
Tel. +358 50 500 4515

 

LinkedIn: linkedin.com/in/ba-tuula-saarela
Twitter: @ba_tuulasaarela
Facebook: Ba Tuula Saarela

Back To Top