skip to Main Content

TERVETULOA BA PRAKTIIKKAAN!

”Maailmaan väsynyt ihminen etsii Ba’taan.”

Ba tarkoittaa sielua, sitä persoonallisuuden osaa, joka jatkaa elämää kuoleman jälkeen antiikin egyptiläisten uskomusten mukaan. On mielenkiintoista, että japanilaisessa perinteessä Ba tarkoittaa tilaa oppimiselle ja todelliselle ymmärrykselle. Ba Praktiikka onkin pyhä tila, aika ja paikka, sielun etsimiselle ja paranemiselle.

Itsen tutkimista eri näkökulmista

Terapiassa keskitymme itsen tutkimiseen eri näkökulmista. Seuraavassa on Ba Praktiikan tyypillisimmät lähestymistavat:

  • Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa käsittelemme akuutteja elämän ongelmia ja kriisejä.
  • Skeematerapiassa käsittelemme tunnelukkoja eli uskomuksia ja ajattelumalleja jotka eivät enää palvele meitä. Työstämme näitä lapsuudessa opittuja traumoja kohtaamalla ja kirjoittamalla ne uudelleen mielessämme.
  • Logoterapia ja eksistentiaalinen analyysi sopii merkityksellisen ja vastuullisen elämän tarkasteluun.
  • Ba terapia on syväsukellus itseen, tullaksemme tietoisemmaksi, aidommaksi ja eheämmäksi.
  • Tietoisen johtajuuden coaching on tarkoitettu johtajille, joiden tietoisuudella on suora vaikutus muihin ihmisiin. Usein käsittelemme narsismia ja muita persoonallisuuden piirteitä, jotka voivat olla vaikuttavan johtajuuden tiellä.
  • Henkinen mentorointi sopii tilanteisiin, joissa ihminen kokee ahdistusta ja hämmentäviä henkisiä muutoksia, joihin ei ole ulkoista syytä.

Aina emme tiedä mihin sisäisen maailman tutkiminen johtaa. Joskus aloitamme terapian koska haluamme käsitellä arjen ongelmia, mutta prosessi johtaakin syvempään sielun tutkiskeluun; tai jos tavoitteena on kehittää johtajuutta, prosessi saattaa nostaa pintaan käsittelemättömiä lapsuuden traumoja.  Jotta voin vastata asiakkaan erilaisiin tarpeisiin, olen perehtynyt moniin erilaisiin terapiasuuntauksiin – ja ihmisen psyyken tutkiminen yhdessä asiakkaiden ja kollegoiden kanssa on edelleen intohimoni.

Sisäisten kykyjen kehittämistä

Terapiassa meitä rohkaistaan kehittämään omia sisäisiä itsen säätelyn ja parantamisen kykyjä. Etenemme omaan tahtiimme, jotta meillä on aikaa integroida oivallukset itsestämme. Lisäksi prosessiin voi kuulua erilaisia arviointeja, harjoituksia ja tehtäviä myös sessioiden välillä.

Elämänkokemusten jakamista

Elämä haastaa meitä jatkuvasti kasvamaan ja kehittymään. Kaikki tarvitsevat joskus toisten apua ja tukea, erityisesti silloin kun käsitys itsestämme on muuttumassa. Terapiassa saamme jakaa kokemuksemme ja tuntemuksemme toisen ihmisen kanssa niin, että ongelmat voidaan nähdä positiivisina kasvun mahdollisuuksina.

Positiivisia mahdollisuuksia kasvuun  

Merkittävät elämän haasteet, ristiriidat ja ongelmat työssä tai perheessä ovat kasvun mahdollisuuksia. Ongelmat voivat saada monenlaisia ulkoisia muotoja, mutta ne kaikki haastavat sisäisen maailmamme järjestystä. Voimme kokea elämämme merkityksettömänä. Tai ehkä voimakkaat tunteet kuten viha, pelko, suru, syyllisyys tai häpeä nousevat pintaan. Tyytymättömyys, hämmennys, ahdistus, masennus ja loppuun palaminen ovat kaikki merkkejä, että meidän pitää huomioida sisäiset tarpeemme.

Elämän kokemusten ymmärtämistä

Terapiassa tutkimme elämäämme ymmärtääksemme itseämme. Itse asiassa terapia on hyvin vastuullista ja se osoittaa, että huolehdimme itsestämme, että arvostamme itseämme niin että tutkimme itseämme syvällisesti. Kun olemme käsitelleet menneisyyden ongelmamme, voimme elää nykyhetkessä, josta löytyvät elämän rikkaudet ja elämän todellinen merkitys.

Tietoisuuden syvenemistä

Jos niin haluamme, voimme myös tutkia laajempia inhimillisen tietoisuuden avaruuksia. Syventyvän tietoisuuden kautta me tavoitamme näkymättömän, hienovaraisen energian, joka avaa tien todellisuuteen. Empatian ja myötätunnon turvin voimme matkata erillisyyden tuolle puolen, ja löytää todellisen henkisen olemuksemme.

Tervetuloa Ba Praktiikkaan

Riippumatta siitä, mitä haasteita sinulla on nyt, tai miksi olet ylipäänsä kiinnostunut terapiasta, toivotan sinut tervetulleeksi Ba Praktiikkaani. Monet ovat sanoneet, että minulla on kyky nähdä toisen ihmisen sieluun. Lupaan että kunnioitan sinua ja sinun sieluasi, kun työstät ja vapaudut menneisyydestäsi, ja autan sinua löytämään oman aidon olemuksesi Ba’ssa.

Sinun kanssasi, Tuula

Lisätietoa Ba Practice Shop

Back To Top