skip to Main Content
TUNNISTATKO TUNNE-ELÄMÄN ESTEITÄ TYÖELÄMÄTAITOJEN TIELLÄ? 1/6

TUNNISTATKO TUNNE-ELÄMÄN ESTEITÄ TYÖELÄMÄTAITOJEN TIELLÄ? 1/6

Tulevaisuuden työelämätaitojen omaksuminen ei ole kaikille itsestään selvää. Tässä juttusarjassa käsittelen työelämän taitoja pintaa syvemmältä tunnelukkojen ja skeematerapian valossa, ja ensimmäisessä osassa käsittelen empatiaa. Empatiasta puhuttaessa voidaan tarkoittaa yleisemminkin tunnetaitoja ja tunneälykkyyttä.

Tulevaisuudessa suorittavat työtehtävät tulevat vähenemään ja ihmisten välinen vuorovaikutus korostumaan, mitä tukee työeläkeyhtiö Ilmarisen tekemä FutureScore tutkimus. Kymmenen tärkeintä työelämätaitoa tutkimuksen mukaan ovat:

 1. Vuorovaikutustaito
 2. Itsetuntemus
 3. Tunneälykkyys ja empatia
 4. Kyky tunnistaa ja kehittää omaa osaamista
 5. Verkostoitumiskyky
 6. Resilienssi eli muutosjoustavuus
 7. Yhteistyökyky
 8. Kyky toimia erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa
 9. Kriittinen ajattelu ja luovuus
 10. Itseohjautuvuus

Tulevaisuuden työelämätaidot edellyttävät itsetuntemusta

Itsetuntemus on vasta toisena listassa, mutta se on perustaito, jonka varassa muita taitoja voi harjoittaa. Kaikki muut taidot edellyttävät itsetuntemusta. Mitä vähemmän ihminen tuntee itseään, sitä todennäköisemmin hän kokee epämukavia tunteita ja kohtaa haasteita muiden kanssa toimiessaan.

Monet vaikeudet voidaan johtaa tiedostamattomiin tunnelukkoihin. Skeematerapeutti Kimmo Takasen mukaan jokaisella on tunnelukkoja. Niiden vuoksi koemme itsemme epäonnistuneiksi, huonoiksi, tyhmiksi tai itsekkäiksi. Tunnelukkojen vuoksi väheksymme itseämme ja omia saavutuksiamme tai ne saavat meidät vaatimaan itseltämme kohtuuttomasti hyviä suorituksia.

Tunnelukot syntyvät lapsuudessa ja vahvistuvat aikuisuudessa, ellei niihin tietoisesti kiinnitä huomiota ja vahvista aikuismaisia keinoja saada tarpeilleen tyydytystä. Skeematerapian tavoitteena on lisätä asiakkaan vastuullista ”Aikuista” ja vähentää haitallisten selviytymiskeinojen käyttöä.

Empatia on toisten tunteiden ymmärtämistä, joka on inhimillisyyden ydintä tunteiden ohella

Kun haluamme tehdä jotain toisen hyväksi, koemme myötätuntoa. Mutta kaikilla nämä ominaisuudet eivät ole riittävän kehittyneitä – ja voimmekin äärimmillään puhua narsismista tai psykopatiasta.

Lievempänä ilmenevä empatian puute voi johtua oikeutuksen tunnelukosta

Tällöin ihminen pitää itseään erityisenä ja oikeutettuna saamaan kaiken mitä hän haluaa, miten haluaa ja koska haluaa. Hänen tarpeensa ovat tärkeämpiä kuin toisten.

Tällaisen ihmisen kanssa työskentely on muille raskasta, koska hän ei huomioi toisten tarpeita tasavertaisesti. Röyhkeys ja välinpitämättömyys ovat usein niin pöyristyttäviä, että niistä on vaikea edes keskustella, koska me emme halua häpäistä toista. Eikä se välttämättä saisikaan aikaan kuin lisää draamaa, kun oikeutuksen tunnelukon takaa toimiva ihminen hyökkää vastaan, koska hänellä on siihen ”oikeus” ja voimakas tarve.

Tunnelukot vaivaavat meitä erityisesti silloin, kun emme tiedosta tunteitamme ja yritämme vain selvitä niistä. Emme vapaudu tunnelukoistamme taistelemalla tunteita vastaan tai niitä pakenemalla, vaan tietoisesti tunteemme kohtaamalla.

Oikeutuksen tunnelukon kanssa on hyvä olla ja siksi tällainen ihminen ei usein näe omaa käyttäytymistään ongelmallisena, vaan ongelma projisoituu läheisiin

Koska oikeutuksen tunnelukko on useimmiten kompensaatiota jotain toista tunnelukkoa vastaan, kuten vajavuuden, tunnevajeen, ulkopuolisuuden tai alistumisen lukkoa, on näiden ihmisten kanssa toimiessa hyvä muistaa, että heidän käyttäytymisensä on pintaa. Vaikkei henkilöllä ole kykyä empatiaan, se ei oikeuta muita olemaan epäempaattisia.

Psykologi Pekka Ruohotiekin muistuttaa, että aikuiselta ihmiseltä täytyy voida vaatia ammatillista käyttäytymistä työpaikalla. Mutta vaatii vahvaa integriteettiä esimieheltä ja kollegoilta olla mukautumatta oikeutuksen tunnelukon omaavan ihmisen käytökseen. Integriteettiä vahvistaa se, että on tietoinen itselle tyypillisistä selviytymisstrategioista ja tunnelukoista.

Tunnelukkojen tiedostaminen auttaa itsetuntemuksen kehittämisessä, mikä taas edesauttaa tulevaisuuden työelämätaitojen omaksumista.

 

Lähteet:

https://www.sttinfo.fi/tiedote/uudistu-tai-katoa-mitka-ovat-tulevaisuuden-tarkeimmat-tyoelamataidot?publisherId=20853347&releaseId=63043558. STT 4.9.2017.

Takanen, Kimmo: Tunne lukkosi. Vapaudu tunteiden vallasta. 2011.  

https://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/psykologi-aikuiselta-ihmiselta-taytyy-voida-vaatia-ammatillista-kayttaytymista?fbclid=IwAR0Ii6-5yCK9qJxuMX-AdZRZuqFRGftlhlk1AFIBaWFylBjTwlDr5cw4WaE. Tehy 2.11.2018.

 

 

 

TRUTH – FREEDOM – GRACE – INSPIRATION – INTEGRITY

BA_logo

TUULA SAARELA

 • Master of Social Sciences
 • Schema Therapist
 • Solution Focused Brief Therapist
 • Professional of Logotherapy and Existential Analysis

Reception Lauttasaari Helsinki and Zoom.

Email: tuula.ba (at) tuulasaarela.com
Tel. +358 50 500 4515

 

LinkedIn: linkedin.com/in/ba-tuula-saarela
Twitter: @ba_tuulasaarela
Facebook: Ba Tuula Saarela

Back To Top