skip to Main Content
TUNNELUKOT JA RESILIENSSI – KYKY SELVITÄ ERILAISISSA YMPÄRISTÖISSÄ JA MUUTOKSISSA 2/6

TUNNELUKOT JA RESILIENSSI – KYKY SELVITÄ ERILAISISSA YMPÄRISTÖISSÄ JA MUUTOKSISSA 2/6

Tunnelukot saavat meidät kontrolloimaan itseämme ja ympäristöämme, jottei mitään pahaa pääsisi tapahtumaan. Tulevaisuuden työelämässä tämä on vaikeaa, kun muutostahti entisestään kiihtyy. Vain ihminen, joka tuntee itsensä ja uskaltaa hypätä ”elämän virtaan”, menestyy. Mutta voimme auttaa niitä, joille se ei ole yhtä helppoa.

Tapasin erään johtajan, joka kertoi asuneensa Japanissa vuosia sitten. Perhe oli päättänyt, että heidän silloin 10-vuotias tyttärensä kävisi 4. luokan japanilaisessa koulussa. Tyttö ei ollut opiskellut japania ja joutui kylmiltään hyvin erilaiseen kouluun ja kulttuuriin. Toki vuosi ei sujunut ilman sopeutumisvaikeuksia, mutta loppujen lopuksi tuo kouluvuosi oli lapsen kannalta erittäin arvokas investointi tulevaisuuden varalle. Tytön resilienssi kehittyi.

Kyky selvitä erilaisissa ympäristöissä ja oppia toimimaan muutoksessa ovat kultaakin arvokkaampia taitoja nyt ja tulevaisuudessa

Resilienssillä tarkoitetaan kykyä joustavuuteen, soveltamiseen ja ennakointiin työssä sekä kykyä palautua kuormittavasta tilanteesta. Toisilla on enemmän muutosjoustavuutta ja siihen liittyvää henkistä kanttia ja he kestävät paremmin yllättäviä muutoksia ja takaiskuja.

Optimistinen asenne ja usko omiin kykyihin vastoinkäymisistä huolimatta voivat kasvaa myös kokemuksen myötä. Niin kuin sarjayrittäjät kertovat, että kun riittävän monta kertaa epäonnistuu, uuden haasteen edessä ei enää pelota niin paljon.

Tunnelukkojemme vuoksi me saatamme kuitenkin kokea syyllisyyttä virheistämme ja murehdimme myös tulevia. Erityisen korostunutta tämä on suojattomuudesta kärsivällä henkilöllä. Hän on ahdistunut ja huolehtii mielessään tulevista onnettomuuksista.

Suojaton ihminen saattaa odottaa, että joku muu on peloton ja vahva eli kyvykäs suojelemaan häntä vaaroilta. Hän myös välttelee riskejä ja pitäytyy mieluummin vanhassa tutussa ja turvallisessa. Ikävää on se, että välttelykäyttäytyminen entisestään voimistaa pelkoja ja suojattomuuden tunnelukkoa. Näin syntyy negatiivinen kehä, ja vahingollinen tunnelukko hallitsee ihmisen elämää entistä pahemmin.

Psykologinen turvallisuus

Voimakkaan suojattomuuden tunnelukon avaamiseksi tarvitaan terapiaa. Mutta työyhteisöissä voidaan myös tehdä paljon sen suhteen, että luodaan psykologista turvallisuutta, joka tukee niitä, joilla on taipumusta ahdistua muutoksissa.

Liian usein odotetaan, että kaikkien pitäisi itsestään sopeutua muutoksiin ennemmin tai myöhemmin, eikä ihmisten erilaisuutta huomioida riittävästi. Esimerkiksi ryhmätilanteet voivat olla liian ahdistavia, jolloin esimiehen on hyvä järjestää myös yksilötapaamisia, joissa voidaan puhua juuri kyseisen henkilön huolista turvallisessa ympäristössä. Psykologisella turvallisuudella on merkitystä myös tuottavuudelle, luovuudelle ja innovaatioille. Eli me kaikki hyödymme suojasta.

Psykologista turvallisuutta työyhteisössä voidaan lisätä avoimella kommunikoinnilla, vahvalla johtamisella ja yksilöiden huomioimisella. Tästä on hyötyä niin organisaation arjessa kuin muutoksenkin keskellä.

Lähde:

Takanen, Kimmo: Tunne lukkosi. Vapaudu tunteiden vallasta. 2011.  

 

 

 

TRUTH – FREEDOM – GRACE – INSPIRATION – INTEGRITY

BA_logo

TUULA SAARELA

  • Master of Social Sciences
  • Schema Therapist
  • Solution Focused Brief Therapist
  • Professional of Logotherapy and Existential Analysis

Reception Lauttasaari Helsinki and Zoom.

Email: tuula.ba (at) tuulasaarela.com
Tel. +358 50 500 4515

 

LinkedIn: linkedin.com/in/ba-tuula-saarela
Twitter: @ba_tuulasaarela
Facebook: Ba Tuula Saarela

Back To Top