skip to Main Content
PEITELTY TUNNELUKKO AKTIVOITUU UUDESSA TILANTEESSA 3/6

PEITELTY TUNNELUKKO AKTIVOITUU UUDESSA TILANTEESSA 3/6

Finanssialalla työskentelevä 55-vuotias Ilkka on aina ollut hiljainen, rauhallinen ja harkitseva. Hänen vahvuutensa on loistava looginen päättelykyky ja oman alansa asiantuntemus, jonka vuoksi hänen asiakassuhteensa ovat hoituneet mallikkaasti.

Organisaatiossa päivitettiin markkina-aluejakoa. Tässä yhteydessä Ilkalle tarjottiin uutta aluevastuuta ja samalla hän sai nuoremman analyytikon työparikseen. Ilkka oli aiemmin tehnyt töitä itsenäisesti. Nyt hän sai lisäresurssin mutta samalla ohjausvastuuta. Koska Ilkka ei ollut tottunut kantamaan vastuuta muista, hän antoi kollegalle paljon vapautta tehdä työnsä itsenäisesti.

Kollega oli kehittymishaluinen ja ehdotti Ilkalle uusia tutkimusmahdollisuuksia, mutta Ilkka koki ne kritiikkinä hänen asiantuntijuuttaan kohtaan. Hän turhautui kollegan jatkuvista kyselyistä, ”pommituksesta”, ja vetäytyi entistäkin enemmän. Ilkka siirsi ja perui tapaamisia, ja alkoi tehdä töitään yhä useammin kotitoimistosta käsin.

Neljän kuukauden kuluttua analyytikko ilmoitti suoraan Ilkan esimiehelle, ettei halua enää jatkaa Ilkan työparina. Mitä ongelman takaa paljastui?

Ilkan persoonallisuutta leimasi voimakas kriittisyys. Hänen kuivakan ja kunnioitetun asiantuntijaimagon takaa paljastui ankaruus itseä kohtaan. Hän ei sallinut virheitä ja pelkäsi että ne paljastuvat muille. Siksi hän ei pitänyt työparistakaan, koska koki että tämä jatkuvasti kyseenalaisti hänen osaamisensa. Hänellä oli vahva uskomus siitä, että loppujen lopuksi hän oli arvoton eikä kelvannut, vaikka hoiti tehtävänsä kuinka hyvin. Lukioaikaisen lehtorin sanat vahvistivat tätä uskomusta: ”Mitähän sinustakin tulee, etpä taida pärjätä kovassa maailmassa.” Hänellä oli voimakas vajavuuden tunnelukko.

Toiseksi, Ilkka ei osannut ilmaista tunteitaan, varsinkaan mitään positiivista ja muille hän näyttäytyikin kylmänä, yliasiallisena, jopa tunteettomana ihmisenä. Koska työpaikan kulttuuri oli hyvin muodollinen, se ei ollut aiemmin juuri haitannut. Ilkka oli sopinut tunteita kontrolloivaan ympäristöön. Mutta sisällään hän tunsi ikävien tunteiden kasauman, paljon mielipahaa, jota hän ei voinut kuitenkaan ilmaista.

Skeematerapian mukaan tunnelukko on lapsuudessa ja nuoruudessa opittu tapa reagoida, kokea, tuntea, ajatella ja käyttäytyä. Kun tunnelukko nykypäivänä aktivoituu, meissä virittyy lapsuutemme tunteita, ja lukitumme tiedostamattamme toimimaan lapsuudessa opittujen selviytymismallien mukaisesti.

Ilkka vetäytyi hankalaksi muodostuneesta tilanteesta työpaikalla niin kuin oli nuorempana vetäytynyt omiin oloihinsa lukemaan tai piirtämään aina kun opettaja tai isä oli muistuttanut häntä hänen lahjattomuudestaan ja varoittanut turhista unelmista. Koska hän ei ollut tietoinen tunnelukoistaan, ne pitivät häntä edelleen otteessaan. 

Lähde: Takanen, Kimmo: Tunne lukkosi. Vapaudu tunteiden vallasta. 2011.  

 

 

TRUTH – FREEDOM – GRACE – INSPIRATION – INTEGRITY

BA_logo

TUULA SAARELA

  • Master of Social Sciences
  • Schema Therapist
  • Solution Focused Brief Therapist
  • Professional of Logotherapy and Existential Analysis

Reception Lauttasaari Helsinki and Zoom.

Email: tuula.ba (at) tuulasaarela.com
Tel. +358 50 500 4515

 

LinkedIn: linkedin.com/in/ba-tuula-saarela
Twitter: @ba_tuulasaarela
Facebook: Ba Tuula Saarela

Back To Top