skip to Main Content
ITSEOHJAUTUVUUDEN, ITSEREFLEKTION JA LUOVUUDEN TIELLÄ VOI OLLA MONTA ESTETTÄ  4/6

ITSEOHJAUTUVUUDEN, ITSEREFLEKTION JA LUOVUUDEN TIELLÄ VOI OLLA MONTA ESTETTÄ 4/6

Itseohjautuvuus sekä kyky itsereflektioon ja luovuuteen ovat tärkeiden työelämätaitojen top 10:ssa. Mutta millaisia tunne-elämän esteitä näiden taitojen omaksumiseen liittyy?

Frederic Laloux aloitti kirjallaan ”Re-Inventing Organizations” jo laajalle levinneen organisaation kehittämistrendin. Se osoittaa, että tietoisuuden kasvun myötä johtaminen myös on muuttumassa. Laloux’n esittelemien Teal-organisaatioiden kolme keskeistä tunnusmerkkiä ovat evolutiivinen toiminnan tarkoitus, holistinen ihmiskäsitys sekä itseohjautuvat tiimit.

On merkkejä siitä, että ei pelkästään työelämässä vaan laajemminkin meillä on yhä suurempia odotuksia sen suhteen, että aikuiset, nuoret ja jopa lapset olisivat itseohjautuvia. Jos jokainen johtaisi itseään ei esihenkilöitä tai opettajiakaan tarvittaisi. On kuitenkin monia syitä miksi tämä on ehkä fantasiaa, ja yksi näistä on kasvatuksen luoma epäonnistumisen pelko ja tunnelukko.

Epäonnistumisen tunnelukko estää itseohjautuvuuden

Epäonnistumisen tunnelukko näyttäytyy työelämässä niin, että ihminen välttelee uralla etenemistä, haasteiden ottamista, ylennyksiä, työhön sitoutumista tai aloitteellisuutta.

Tällainen ihminen uskoo olevansa tuomittu epäonnistumaan, ikään kuin häneltä puuttuisi jotain olennaisia taitoja tai kykyjä. Hän saattaa vältellä haasteita tai vaikeita tehtäviä epäonnistumisen pelossa. Koska hän uskoo, ettei osaa tai kykene tekemään jotain, hän viivyttelee eikä ole halukas yrittämään tosissaan. Epäonnistumisen tunnelukko voimistuu jokaisen epäonnistumiseksi koetun tilanteen myötä.

Rehellinen itsetutkiskelu on omien vahvuuksien ja taitojen tunnistamisen perusta

Kyky itsereflektioon kasvaa palautteen kautta. Mutta jos ihmisellä on vahva hyväksynnän haun tunnelukko, se saa hänet ohjautumaan pelkästään muiden mielipiteiden mukaan. Hän pyrkii välttämään ristiriitoja tai toisten loukkaamista, eikä esitä omia todellisia mielipiteitään torjunnan pelossa.

Hyväksynnän haku saa ihmisen helposti kiinnittämään huomiota enemmän ulkoisiin seikkoihin kuin todelliseen osaamiseen ja taitoihin. Hän ei välttämättä edes tunne itseään, koska on muiden toiveiden ja halujen vietävissä. Hänen on vaikea arvostaa itseään sellaisena kuin on.

Kriittisen ajattelun tiellä liiallinen kriittisyys

Kriittisyys ei ole pessimistisyyttä, se on enemmänkin objektiivista asioiden tarkastelua. Kriittisyydellä on yhteys pessimismiin, koska sitä voi pitää optimismin ja liian suurten luulojen vastavoimana.

Kun ihmisellä on pessimistisyyden tunnelukko, hän kiinnittää huomiota kielteisiin asioihin ja murehtii tulevaa. Mikään hyvä ei saa vakuuttamaan pessimistiä, onnistumista pidetään väliaikaisena eikä sitä voi pitää takeena tulevasta. Hän pyrkii olemaan mahdollisimman huolellinen välttääkseen virheitä. Pelko virheiden tekemisestä, mahdollisesta kriisistä tai katastrofista hallitsee ajattelua.

Pessimistisyyttä lähellä on rankaisevuuden tunnelukko, jonka tunnistaa siitä, että ihminen on hyvin ankara itselleen. Hän miettii tekemisiään jälkikäteen, ja tuntee syyllisyyttä tai häpeää siitä, miten on toiminut. Kokeilukulttuuri, se että tehdään ja epäonnistutaan nopeasti, ja virheitä saa tehdä, voi olla hyvin ahdistavaa tällaisen tunnelukon kanssa elävälle henkilölle.

Tunnelukot luovuuden tiellä

Silloin kun ihmisellä on voimakkaita kielteisiä tunnelukkoja, hän ei saa kosketusta omaan luovuuteensa. Tunteiden patoaminen jäykkien ajatusmallien taakse vie paljon energiaa, mikä on pois luovasta ajattelusta ja mielikuvitukselta.

Tunnelukot myös etäännyttävät ihmisen muista, josta seuraa, että pessimistisen, ankaran ihmisen fyysinen hyvinvointi kärsii positiivisia ja optimistisia herkemmin. Mm. Potential Projectin mukaan myötätunto puolestaan vähentää esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteja, joten tunnelukoilla ja niiden purkamisella on todellakin merkitystä!

 

Hougaard Rasmus, Kalajo Teetta, Ora Heljä: Ajatteleva johtaja. 2018.

Laloux, Frederic: Re-Inventing Organizations. 2014.

Takanen, Kimmo: Tunne lukkosi. Vapaudu tunteiden vallasta. 2011.

 

 

 

TRUTH – FREEDOM – GRACE – INSPIRATION – INTEGRITY

BA_logo

TUULA SAARELA

  • Master of Social Sciences
  • Schema Therapist
  • Solution Focused Brief Therapist
  • Professional of Logotherapy and Existential Analysis

Reception Lauttasaari Helsinki and Zoom.

Email: tuula.ba (at) tuulasaarela.com
Tel. +358 50 500 4515

 

LinkedIn: linkedin.com/in/ba-tuula-saarela
Twitter: @ba_tuulasaarela
Facebook: Ba Tuula Saarela

Back To Top