skip to Main Content

Tehokasta, yksilöllistä ja innovatiivista terapiaa kun ongelmana on esim. uupumus, ahdistus, masennus, ihmis­suhde­ongelmat tai elämänkriisit kuten sairastuminen.

Jokainen terapiaprosessi on yksilöllinen löytöretki ihmisen sisäiseen maailmaan.

Terapeuttina autan sinua tulemaan tietoisemmaksi ja vapautumaan erilaisista haitallisista tunnereaktioista ja toimintatavoista. Autenttinen, rehellinen ja vastuullinen aikuinen voi elää hyvää elämää itsensä ja muiden kanssa.

Integraalipsykologian viitekehyksessä kartoitamme ensin monipuolisesti sinun tarpeesi. Analyysin perusteella valitsen parhaan terapeuttisen tai valmentavan lähestymistavan ja ehdotan yhteistyömallia. Olen hyvin joustava työskentelyni suhteen: sinun tarpeesi ja mahdollisuutesi ohjaavat yhteistyötä.

Yksilöterapiassa hyödynnän mm. aikuisen kehityspsykologiaa, persoonallisuuspsykologiaa ja ratkaisukeskeisyyttä sekä skeematerapian, hypnoterapian ja traumaterapian työkaluja. Ammennan myös logoterapiasta ja jungilaisesta psykologiasta.

Uskon että ihminen käy elämänsä aikana läpi useita transformaatioita, jos vain suostumme kasvuun. Myöhemmissä kehityksen vaiheissa terapia on enemmän henkistä ohjausta ja sielunhoitoa. Tähän olen perehtynyt Richard Harveyn johdolla transpersoonallisessa terapiassa ja koulutuksessa.

Asiakkaani ovat arvostaneet työskentelyssäni lämmintä vastaanottoa, herkkyyttä kuunnella, rohkeutta puhua, viisautta neuvoa sekä eloisuutta ja inspiraatiota: ”Discussing with you feels sometimes like flying…!” Ilo onkin toinen nimeni.

”Kiitos taas. Arvostan suuresti että olet elämässäni! Työskentely kanssasi on silmiä avaavaa, motivoivaa ja inspiroivaa yhtä aikaa!”

”Tuula on ihan mahtava kuuntelija sekä empaattinen myötäeläjä. Toisaalta hänellä on vahva teoriapohja eri tilanteisiin eikä hän koskaan menetä innostustaan.”

”Kiitos tosi paljon! Olen nyt olen avoimempi ja vapaampi: ”I run my own race now”. Olet taitava näkemään olennaisen ja syventämään ajatteluani. Ja vasta kun on oikea aika, haastat minua toimintaan. Olet paras terapeuttini (ja minulla on kokemusta aika monesta).”

”Tuula, siis kertakaikkiaan olen aivan super-imponeerattu tästä sinun syventymisestä minun ”ceissiini” sekä lähestymistavastasi, materiaalista ja yhteenvedosta. Siis huhhuh mikä palvelu, siis eihän tätä vastaavaa laatua löydy mistään!”

”Haluan kiittää vielä kerran tuestasi ja neuvoistasi. Rehellisesti sanoen, en tiedä kuinka olisin selvinnyt ilman sinun vahvaa ja viisasta, ystävällistä tukeasi.”

”Sinulla on kyky peilata minun sieluani. Näet sieluuni niin paljon paremmin kuin kukaan.”

Vastaanottoni tapahtuu etäsessioina Zoomissa tai puhelimessa.
Ota rohkeasti yhteyttä – autan sinua kaikissa inhimillisen elämän ongelmissa!

Back To Top